การฝึกมโนมยิทธิ [หลวงพ่อฤาษีลิงดำ]

การฝึกมโนมยิทธิ [หลวงพ่อฤาษีลิงดำ] Free!
Page 2 Page 3

       มโนมยิทธิ นี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในกรรมฐาน ๔๐  การที่ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพราะเป็นวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระมหาวีระ  ถาวโร) เพื่อให้คนใหม่ที่ต้องการฝึกมโนมยิทธิ ได้มีความเข้าใจเป็นอันดับแรก เพื่อผลการปฏิบัติอันรวดเร็ว ในเล่มนี้ได้รวบรวมเอาคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิที่หลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ สมัยเริ่มฝึกมโนมยิทธิกันใหม่ ๆ และนำเอาลีลาการสอนของหลวงพ่อที่ฝึกสอนให้กับคุณสมพร บุญยเกียรติ (เปี๊ยก) สมัยแรก ๆ ท่านจะได้ทราบวิธีการสอนของหลวงพ่อ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับครูฝึกต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • มานะ ศิริไพบูลย์
  3 Sep 17 09:34
  อนุโมทนาสาธุ ครับ
 • CKJ
  8 Jul 15 12:50
  อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
 • ตุ๋น
  9 Jun 14 16:13
  สาธุ สาธุ สาธุ สองมือก้มกราบบูชาพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 • Deksmart
  2 Jun 14 11:34
  อนุโมทนาสาธุ ในพระเดชพระคุณของหลวงพ่อครับ
1