พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรลาว

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรลาว Free!
Page 2 Page 3

พระประวัติและเรื่องราวของสมเด็จพระสังฆราชแห่งพระราชอาณาจักรลาว องค์แรกและองค์สุดท้ายของพระราชอาณาจักรลาว ในช่วงที่ดินแดนแห่งนี้เผชิญกับมรสุมทางการเมืองมากมาย แม้แต่พระสงฆ์ยังถูกเบียดเบียนบีฑาอย่างหนัก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้