สังวรธรรม ๕

สังวรธรรม ๕ Free!
Page 2 Page 3

พึงไม่ให้บาปโทษเกิดขึ้นในสันดาน
สังวร สำรวม ระวัง ไม่ประมาทในชีวิต
พึงเอาความฉลาดของเราในความรู้นั้น
ทรงความสำรวมไว้
และความรู้นั้นกลายเป็น..ความสังวร
หรือเรียกว่า สำรวม ระวัง

หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้