50ประเด็นถามตอบปราสาทพระวิหาร

50ประเด็นถามตอบปราสาทพระวิหาร Free!
Page 2 Page 3

เอกสารข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบ

เกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา

จัดทำโดย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

www.mfa.go.th 

และสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมในเอกสารเล่มอื่น ๆ ได้ที่ http://www.phraviharn.org/
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • บุญ
    22 Oct 13 13:43
    ขอบคุณครับ
1