โครงงานวิทย์ปฐมวัย

โครงงานวิทย์ปฐมวัย
Page 2 Page 3

รวบรวมการทดลองสนุกและง่ายสำหรับเด็กเล็กมากกว่า 50 เรื่อง อุปกรณ์หาง่าย มีภาพประกอบวิธีการทดลองทุกขั้นตอน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้