คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • 552 หน้า
 • 3.83 MB
 • 3 เม.ย. 2556
 • ทิชเชอร์ติวเตอร์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿120.00 ฿100.00

คูู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ 1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 2.คําแถลงนโยบาย ของ ครม. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐cและที่แก้ไขเพิ่มเติม 4.ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 5.ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย 500 ข้อ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ขวัญใจ บุตะเขียว
  1 Jun 13 14:25
  ขอให้สอบติด
1