แนวข้อสอบกฎหมายผู้บริหาร

แนวข้อสอบกฎหมายผู้บริหาร Free!
Page 2 Page 3

ป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ครูอัตราจ้าง ผูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสารประกอบด้วยแนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาพร้อมเฉลย จำนวน 5 ชุด จำนวน 315 ข้อ เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 43 หน้า ขนาดไฟล์ 1.45 MB(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้