คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์พิเศษและศาสนพิธี

คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์พิเศษและศาสนพิธี Free!
Page 2 Page 3

คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์พิเศษและศาสนพิธี
ฉบับพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ตามแบบฉบับสวนโมกขพลาราม
โดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Sanchai Rasi
    24 Jun 16 09:37
    ขอบคุณมากๆๆครับ ในการแบ่งปัน
1