การวัดผลองค์กรแบบสมดุล

การวัดผลองค์กรแบบสมดุล Free!
Page 2 Page 3
 • 128 หน้า
 • 1.06 MB
 • 11 พ.ค. 2557
 • นภดล ร่มโพธิ์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเรื่องการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เล่มนี้เขียนขึ้นจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัย รวมถึงประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนได้มีความสนใจในเรื่องของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร และได้มีโอกาสในการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หนังสือเล่มนี้ได้มีการอธิบายถึงแนวคิด Balanced Scorecard ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงาน องค์กรที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดโดยได้มีการนำเสนอถึงวิธีการออกแบบระบบ Balanced Scorecard การนำเอาระบบ Balanced Scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาตัวอย่างการนำเอาระบบ Balanced Scorecard ไปใช้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Siripen M
  12 Dec 17 16:33
  ขอบคุณมากค่ะ
 • Panuwat Sodsee
  12 Dec 17 16:08
  ขอบคุณครับ
 • ขุนโจร แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง
  12 Dec 17 15:25
  ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
 • BanyatHR
  15 Sep 16 03:06
  ขอบพระคุณครับ
 • sanyawongboon
  13 Sep 16 13:12
  สุดยอดครับ ขอบคุณครับ
1 2